นโยบายความเป็นส่วนตัว
    บริษัท ไร่ห่มฟ้า จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ตระหนักและใส่ใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ที่เข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้ให้บริการในปัจจุบัน และรวมถึงช่องทางเพิ่มเติมในอนาคต (“บริการ”) ทางผู้ให้บริการ จึงได้กำหนด การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ใช้บริการ รับทราบและยินยอมในข้อตกลงและข้อกำหนดในการใช้บริการ
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็น เพื่อ

๐ ให้สามารถทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการต่างๆ

๐ ใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ผู้ให้บริการทราบถึงข้อมูลและสถิติต่างๆ ในการใช้บริการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาช่องทางบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุด

๐ แจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ และ พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับผ่านทางการใช้บริการ เมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลเหล่านั้นรวมถึง

๐ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

๐ ช่องทางการติดต่อ เช่น อีเมล์ ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี หมายเลขโทรศัพท์

๐ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ

๐ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน user name , password, recovery email รูปภาพ

๐ ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน รายละเอียดบัตรเครคิด บัญชีธนาคาร ประวัติการสั่งซื้อ

๐ ข้อมูลอื่นๆ ตามที่จำเป็น เช่นข้อมูลการรีวิวสินค้าและบริการ ข้อเสนอแนะ

๐ ข้อมูลโดยใช้ Cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น

๐ บุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และกิจกรรม ตามจำเป็น เช่น ผู้จัดงานวิ่ง ช่างภาพ ผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์

๐ ผู้ให้บริการประมวลข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสาร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ เช่น search engine, social media, E-commerce ต่างๆ

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน จนกว่าจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยผู้ใช้บริการ

ล๋นกั๋นบ๋อ 5


"ล่นกั๋นบ๋อ …. มาวิ่งกันมั้ย กับ ห่มฟ้ามาราธอน 2023”

งานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ สร้างกิจกรรมออกกำลังกายในชุมชน ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นทางภาคเหนือ และสายหมอกยามเช้าในเดือนธันวาคม กับเส้นทางวิ่งสวยๆ ที่ลัดเลาะไปตามแนวทิวเขา แม่น้ำสอยและแม่น้ำวัง สัมผัสวิถีชุมชมตลาดเก่าเมืองแจ้ห่ม วิ่งผ่านวัดอักโขชัยคีรี วัดคู่เมืองเก่าแก่เมืองวิเชตนคร ที่วัดนี้มีปรากฏการเงาสะท้อนพระเจดีย์เป็นภาพสี เงาพระเจดีย์จะปรากฏอยู่ตรงที่เดิมไม่เคลื่อนย้ายตลอดทั้งวันตราบเท่าที่ยังมีแสงสว่าง และเส้นทางวิ่งที่ผ่านวัดพระบาทปู่ผาแดง (วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์) หรือที่ชาวบ้านเรียก "ดอยปู่ยักษ์" ซึ่งเป็นวัดที่มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ กับเส้นทางขึ้นเนินเขาอันคดเคี้ยว ที่ท้าทายพลังขาของเหล่าบรรดานักวิ่ง และสิ้นสุดเส้นทางที่ ไร่ห่มฟ้า นักวิ่งจะได้ชื่มชมกับสวนดอกไม้นานาชนิด ที่เบ่งบานสะพรั่งรอนักวิ่งมาถ่ายภาพสวยๆกลับไปเป็นที่ระลึก และแปลงพืชผักสาธิตหลากหลายสายพันธุ์ ที่พร้อมให้เราได้ชื่นชมกันตลอดเส้นทางก่อนเข้าเส้นชัย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กิจกรรมที่ผ่านมา


เส้นทางวิ่ง


RACE PACK


REGISTER FEE


รางวัล

- ถ้วยรางวัลตามรุ่นอายุ อันดับที่ 1 - 5 (ชาย/หญิง) ตามระยะ