นโยบายความเป็นส่วนตัว
    บริษัท ไร่ห่มฟ้า จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ตระหนักและใส่ใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ที่เข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้ให้บริการในปัจจุบัน และรวมถึงช่องทางเพิ่มเติมในอนาคต (“บริการ”) ทางผู้ให้บริการ จึงได้กำหนด การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ใช้บริการ รับทราบและยินยอมในข้อตกลงและข้อกำหนดในการใช้บริการ
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็น เพื่อ

๐ ให้สามารถทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการต่างๆ

๐ ใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ผู้ให้บริการทราบถึงข้อมูลและสถิติต่างๆ ในการใช้บริการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาช่องทางบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุด

๐ แจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ และ พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับผ่านทางการใช้บริการ เมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลเหล่านั้นรวมถึง

๐ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

๐ ช่องทางการติดต่อ เช่น อีเมล์ ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี หมายเลขโทรศัพท์

๐ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ

๐ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน user name , password, recovery email รูปภาพ

๐ ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน รายละเอียดบัตรเครคิด บัญชีธนาคาร ประวัติการสั่งซื้อ

๐ ข้อมูลอื่นๆ ตามที่จำเป็น เช่นข้อมูลการรีวิวสินค้าและบริการ ข้อเสนอแนะ

๐ ข้อมูลโดยใช้ Cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น

๐ บุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และกิจกรรม ตามจำเป็น เช่น ผู้จัดงานวิ่ง ช่างภาพ ผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์

๐ ผู้ให้บริการประมวลข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสาร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ เช่น search engine, social media, E-commerce ต่างๆ

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน จนกว่าจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยผู้ใช้บริการ

ล๋นกั๋นบ๋อ 5


กิจกรรมที่ผ่านมา

ประเภทการแข่งขัน


RACE PACK


REGISTER FEE


รางวัล

- ถ้วยรางวัลตามรุ่นอายุ อันดับที่ 1 - 5 (ชาย/หญิง) ตามระยะ

ประเภท รางวัล
Male (ชาย) Female (หญิง)
Garden Run 3.5 km. ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ ไม่มีชิงถ้วยรางวัล
Fun Run 6 km. ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ ไม่มีชิงถ้วยรางวัล
Mini Marathon 12 km. รุ่นอายุ 15 - 29 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
Half Marathon 21 km. รุ่นอายุ 15 - 29 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
Marathon 42 km. รุ่นอายุ 15 - 29 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 - 5 อันดับที่ 1 - 5

เหรียญที่ระลึก


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน


เสื้อ FUN RUN & GARDEN RUN


เสื้อ SUPER MINI MARATHON


เสื้อ HALF MARATHON


เสื้อ FINISHER (สำหรับ HALF MARATHON)


เส้นทางวิ่ง

 • ระยะ 42 km. ระยะจริง = 41.40 Km.
 • ระยะ 21 km. ระยะจริง = 21.40 Km.
 • ระยะ 12 km. ระยะจริง = 12.10 Km.

รับอุปกรณ์

วันที่ 09 ธันวาคม 2566

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :

 • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วนตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :

 • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม

รับทางไปรษณีย์

 • ค่าจัดส่ง 60 บาท
 • บวกกับค่าสมัครตอนลงทะเบียน
 • เริ่มทยอยจัดส่งหลังปิดรับลงทะเบียน

กำหนดการ

อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566     อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

04:00

เปิดรับฝากของ

05:15

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมาราธอน 42 กม. *

05:45

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. *

06:15

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 12 กม. *

06:30

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 6 กม. *

06:45

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะการ์เด้นรัน 3.5 กม. *

08:30 - 09:30

พิธีมอบรางวัล

10:30

สิ้นสุดการแข่งขัน


ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

 • ต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, ถ้าอายุต่ำกว่า 15 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
 • เปิดรับทุกสัญชาติ

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

 • ระยะ 42 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 5.45 ชม. 05.35 - 10.00 น.)
 • ระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4.15 ชม. 05.45 - 10.00 น.)
 • ระยะ 12 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 3 ชม. 06.15 - 09.15 น.)
 • ระยะ 6 กม. (ก่อน 9 โมง)
 • ระยะ 3.5 กม. (ก่อน 9 โมง)

เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด Chip time” เป็นหลัก

 • ใช้ชิปจับเวลาสำหรับระยะ 12, 21 และ 42 กม.
 • สำหรับระยะ 3.5 และ 6 กม.ไม่มีชิพจับเวลา

ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล

      นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงาน และต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • บัตรข้าราชการ
 • บัตรนักเรียน
 • บัตรนักศึกษา
 • พาสปอร์ต

ระเบียบการรายงานตัว

นักวิ่งแต่ละระยะรายงานตัวเพื่อรับถ้วยรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 12 Km รายการงานตัวก่อนเวลา 7.45 น.
 • 21 Km รายการงานตัวก่อนเวลา 8.45 น.
 • 42 Km รายการงานตัวก่อนเวลา 8.45 น.

      กรณีนักวิ่งไม่มารายงานตัว กรรมการจะทำการเลื่อนอันดับให้ลำดับต่อไป การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Facebook : Homfa Half Marathon

สอบถามข้อมูลทั่วไป : +66 (0)8 6189 0202 / +66 (0)6 5010 3010​ (ผู้จัดการแข่งขัน)

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : +66 (0)8 6189 0202 (ผู้จัดการแข่งขัน)

(จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00)